Over ons

Over de GEB-toren

Wij zijn de vereniging bewonersvoorzieningen van het gebouw de GEB-toren. De GEB-toren is een gebouw van Stadswonen Rotterdam. Onze vereniging bestaat uit een wooncommissie, kascommissie en het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een beheerder, technisch beheerder en een penningmeester. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het gebouw. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt tijdens de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. De wooncommissie vertegenwoordigt alle bewoners van de GEB-toren. De wooncommissie behartigt de belangen van de bewoners van de GEB-toren en vormt de schakel tussen de huurders en verhuurder (Stadswonen Rotterdam). Binnen het woongebouw zorgt de wooncommissie voor het bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Het uitgangspunt hierbij is het Woonreglement. Daarnaast houdt de wooncommissie zich bezig met het organiseren van bewonersactiviteiten en houden toezicht op de taken van het dagelijks bestuur.

Wooncommissieleden & Kascommissieleden

Dagelijks bestuur

  • Nizam Martina (beheerder)
  • Andrew Valois-Smith (technisch beheerder)
  • Nadjeska Servanie (penningmeester)

Wooncommissieleden

  • Evola Vlaun
  • Jake Raijmann
  • Tim van den Eertwegh

Kascommissieleden

  • Marc Castillo
  • Shumaly Fecunda